Esrarın Yan Etkileri Nelerdir?

Üreme sistemine etkisi

Esrar üreme sistemini de etkiler. Çok içen erkeklerde sperm oluşumu, kadın­larda ise yumurta üretimi yavaşlar.

Esrarın en önemli sakıncalarından bi­ri yol güvenliği açısından yarattığı teh­likedir. Özellikle alkol ile birleşince bu­lantı, baş dönmesi ve sarhoşluk belirti­leri şiddetlendiğinden, bu maddelerin etkisindeyken araç kullanmak çok tehli­kelidir.

Esrar ve yasalar

Birçok ülkede esrar yetiştirmek, sat­mak ya da bulundurmak yasaktır ve ağır para ile hapis cezalarına çarptırılır. Ül­kemizde de esrarın alımı, satımı ve kul­lanımı suçtur.

Tıpta esrar

Esrar eskiden uyuşturucu ve ağrı ke­sici olarak kullanılırdı. Kenevirden el­de edilen özlerin başlıca kullanım amaç­larından bir başkası da ender görülen ve “glokom” adı verilen hastalıkta, göz tansiyonunun düşürülmesiydi. Günü­müzde ise esrar tıpta kullanılmaz.

Ancak son yıllarda araştırmacılar ışın tedavisinden sonra kanserli hastalarda görülen bulantıya karşı sentetik bir es­rar türünü denemeye başlamışlardır.

Esrar, öteki uyuşturucular gibi en çok gençlerin ilgi duydukları bir maddedir. Bu yüzden çoğu anne-baba ergenlik ça­ğına gelen çocuklarının bu türden bir alış­kanlık edinmesi konusunda endişelenir­ler. Gerçekten de özellikle ergenlik çağın­daki gençlerin kimlik arayışı, onların top­lu haldeki grup etkinliklerine yönelmele­rinde güçlü bir etken oluşturur.

Ancak bu tür alışkanlıklar genellikle ailesiyle ilişkileri bozuk olan, anne-baba ile arasındaki iletişimi kopuk, güvensiz­lik duyguları içindeki gençlerde daha faz­ladır.

Bu yüzden anne-babaların uyanık olma­ları, ancak disiplin konusunda aşırıya kaçmamaları ve çocukla aralarındaki ile­tişimi zedelememeleri gerekir.

Çocuklarının herhangi bir uyuşturu­cu madde kullandığından kuşkulanan anne-babalar paniğe kapılmamalı, bir psikiyatri uzmanına danışmalıdırlar. Psikiyatrik rehberlik ve sağduyulu bir yaklaşım, sorunların ciddi boyutlara varmasını önleyebilir.Güncellendi: Haziran 26, 2019