Anne Olmaya Hazır Olduğumu Nasıl Anlarım?

Anne adayı yeni yaşamına gerçekçi bir gözle bakmalıdır. Çocuk bakımı bü­tün zamanını alabilir, ama ilgilendiği konulara ve arkadaşlarına da zaman ayırmazsa, yalnızlık duygusuna ve can sıkıntısına kapılabilir. Bu nedenle arka­daşlıklarınızı, komşuluk ilişkilerinizi sürdürmeye, bu etkinliklere yeni yaşa­mınızda da yer vermeye özen gösterin.

Eski uğraşlarınızı sürdürmenin yanı sıra, koşulların izin verdiği ölçüde,ye­nilerini edinin. Çalışmayı bırakınca ken­dinize olan güveninizi yitirip, mutsuz­luğa düşebilirsiniz. Ruhsal sağlığınız her şeyden önemlidir. Sağlıklı çocuk yetiş­tirmek için sizin de mutlu olmanız ge­rekir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüzü İnce Göstermek İçin Allık Nasıl Sürülür?
Beyaz Tenliler Hangi Renk Allık Kullanmalı?
Yüz Şekline Göre Allık Nasıl Sürülür?
Esmerlere Hangi Renk Allık Yakışır?
Buğday Tene Hangi Renk Allık Gider?

Burada önemle üzerinde durulması gereken bir nokta da, bütün ilginin be­beğe yöneltilip eşlerin ihmal edilmesidir. Sık sık karşılaşılan bu durum, eşler ara­sında uyumu bozar. Bu nedenle zaman zaman bebeği bir yakınınıza ya da ar­kadaşınıza bırakıp eşinizle birlikte olun. Bu, bebeği ihmal etmeniz anlamına gel­mez. İlişkileri dengede tutmak, kimi za­man zor olsa da, çok gereklidir.

Birçok anne çocuklarına karşı ya çok sert ya da çok yumuşak olduklarını dü­şünerek üzülür. Ancak sakin ve rahat olduğunuz sürece, çocukla aranızda kendiliğinden uyumlu bir ilişki kurula­caktır. Bütün sorun, ne yapacağınıza karar verirken kendinizi onun yerine ko­yup ne hissettiğini anlayabilmenizdedir.

Bunu başardığınız da, en iyisini yaptı­ğınızdan hiç kuşkunuz olmasın.

Çocuğunuza olabildiğince fazla sev­gi ve ilgi gösterin. Kendisini güven için­de hisseden çocuğun, öz güveni de artacağından, bağımsız bir birey olması ve kişilik kazanması kolaylaşır. Asıl sorun, ilgi ve sevgi eksikliği, şeker ve armağan­la giderilmeye çalışıldığında başlar. Ço­cuk anne-babadan yeterli ilgi ve sevgi görmediği için şımarır ve yanlış davra­nış biçimleri edinir. Bu, duygularını do­ğal yollarla ifade edememesinin sonucu­dur.

Kuşkusuz çocuğun sağlıklı olması, tehlikelerden uzak tutulması ve olumlu bir kişilik kazanması için onu yönlen­dirmeniz önemlidir. Koyduğunuz kural­larda kararlılık göstermeniz ve anlaya­bileceği yaşa geldiğinde nedenlerini an­latmanız gerekir. Çocuğun iyi alışkanlık­lar edinmesinde, sözgelimi dişlerini fır­çalaması ve ödevlerini yapmasında, buyruklar değil, mantıklı, akla yakın nedenler göstermek özendirici olur. Bu, her şeyden önce çocuğa bir birey gibi davranmak demektir. Çocuğun kişilik kazanmasında söz konusu tutumun önemi büyüktür. Çocuk, kendisine na­sıl davranılıyorsa, başkalarına da öyle davranacaktır.

Çocuğunuzun bir birey olduğunu as­la unutmayın. Zihinsel ve fiziksel yete­nekleri, duygu ve davranışlarıyla, kendi­ne özgü bir birey olduğunu bilin ve başkalarıyla karşılaştırmayın. Eğer her­hangi bir alanda yaşıtlarından daha ge­ride olduğunu düşünüyorsanız bir uz­mana danışın.Güncellendi: Mayıs 24, 2019